Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Selanik'ten sonra elektrik sağlanan ikinci Osmanlı kenti özelliğine sahip Uşak ili 1900'lerin ilk yıllarında elektrikten yararlanmaya başlamıştır
İlk sanayi kuruluşlarının ortaya çıktığı il olma özelliğine sahip olan Uşak İlinde 1926 yılında ilk şeker fabrikası kurulmuştur.
Ata sporlarımızdan çeviklik, ata binmede ustalık ve zeka isteyen atlı cirit oyunu müsabaka olarak ilk Uşak İlinde yapılmıştır.8 adet Atlı Cirit Kulübü aktif haldedir.
İstiklal Savaşında önemli bir yeri olan ilimiz Merkez Göğem Köyünde Yunan Orduları Komutanı General Trikopis esir alınmıştır.
Kurtuluş Savaşı sırasında,Uşak-Afyon Demiryoluna götürülmesini isteyen Yunan Ordusunu müdafaaya elverişsiz bir mevkiiye götürerek teslim olmalarını sağlayan Milli Kahramanımız Çeçeli Kara Murat İlimiz, Banaz İlçesi, Çamsu Köyündendir.
Karun kadar zengin deyimiyle ün salan Lidya döneminin en görkemli eserleri olarak bilinen altın, gümüş, bronz ve mermerden meydana gelen Karun Hazineleri ilimiz Müzesinde sergilenmektedir.
1898 yılında işletmeye açılan Afyon-İzmir (Basmane) demiryolu ülkemizin ilk demiryolu olma özelliğine sahiptir.
İlimiz Ulubey İlçesinde bulunan uzunluğu 75 km.olan Ulubey kanyonlarının Dünya'nın ikinci büyük Kanyonu olduğunu biliyor muydunuz?
Eski Uşak el dokuma halılarının dünya'nın birçok sarayını süslediğini biliyor muydunuz?
Alacatene, Döndürme ve Ebem Köftesi ilimize ait yöresel yemeklerimizden olup, Uşak Tarhanasının özelliklerini, düğünlerin ve törenlerin keşkeksiz ve bamyasız yapılmadığını biliyor muydunuz?
Yedi kişinin kollarıyla ancak sarabildiği “ Anıt Ağaç” İlimiz Banaz İlçesi Bahadır Köyü tepedelen Mevkiinde olup, görülmeye değer nadide tabiat değerlerinden birisidir.
M.S. II. yüzyılda ilk voleybol müsabakalarının İlimiz Banaz İlçesi Akmonia Antik Kentinde yapıldığı biliyor muydunuz ?
31 Ağustos 1922'de yükseltilip 1 Eylül 1922'de tebliğ edildiğini Mareşal Fevzi Çakmak'ın Mareşal'lık rütbesini ilk defa Uşak'ta takmıştır.
Pamuklu Gaz Hidrofilli bez dokumasının ilk defa Uşak'ta 16 bin dokuma tezgahında yapıldığı, sargı bezinin % 85'nin, battaniye'nin % 95'nin Uşak'ta üretildiğini biliyor muydunuz?
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal'in eşi Latife Hanımın Uşaklı bir aileden olduğunu ve bu nedenle Mustafa Kemal'in Uşaklı' ların eniştesi olduğunu biliyor muydunuz
Tanrı Kybele döneminde dünya'da ilk sünnet törenlerinin Muratdağı'nın ilimiz sınırları içinde kalan güney bölümünde yapıldığını biliyor muydunuz?
İlk Çocuk Kütüphanesinin kilimleriyle ünlü Uşak'ın Eşme ilçesine 10.09.1953'te açıldığını biliyor muydunuz?
İlk Tunç Çağı mezarlığı İlimiz, Sivaslı İlçesi, Selçikler Köyünün kuzeyindeki Akarcaköy'dedir.
 
Turizm

TURİZM

Uşak ilinde kültürel turizme kaynak olabilecek başlıca unsurlar, arkeolojik sit alanları aşağıya çıkarılmıştır.

Sebaste Antik Kenti : Sivaslı ilçesinin 2 km. güneybatısında Selçikler  Beldesin’deki

Sebaste Antik Kenti, Roma İmparatoru ( M.ö.27-M.S.14) tarafından M.Ö.20 yılında kurulmuştur. Bizans Dönemi’nde piskoposluk merkezi konumuna gelen kentte, 1966 yılında yapılan kazılarda VI.ve X.yüzyıllara tarhlenen iki kilise ve tiyatro kalıntıları ile Selçikler’in 1 km.güneybatısında M.Ö.VI.yüzyıla tarihlenen 3 tümülüs bulunmaktadır. 

            Blaundus Antik Kenti : Ulubey İlçesi, Sülümenli Köyü’ndeki Antik Blaundus Kenti; Helenistik Çağ’da derin vadilerle çevrili bir yarımada üzerine kurulmuştur. Roma Dönemi’nde önemli bir sınır kenti olan Baundus’un simgesi “ Çift At’tır.” Sit alanı kapsamındaki yerleşimde, kemerli giriş kapısı, tiyatro, tapınak, kaya mezarları ve sur kalıntıları bulunmaktadır. 

Güre (Bagis) Tümülüs Sahası : Tümülüsler Güre köyünün kuzeyinde,Gediz Nehrinin kenarında olup, Lidya ve Pers dönemlerine aittir. Karun hazinesi bu Tümülüslerden çıkarılmıştır. Bagis Kentinin de bu yakınlarda olduğu tahmin edilmektedir.  Tümülüsler sit alanı olarak tescil edilmiştir. 

Mesotimolos (Düzköy) : Eşme İlçesi, Aydınlık Köyü yakınlarındaki Düzköy’de olduğu sanılmaktadır. Bu civarda Roma Dönemine ait bir höyük ve cepheleri işlemeli kaya mezarları bulunmuştur. Tümülüsten 1 km. uzaklıkta kuzeybatı doğrultusunda, vadi içerisinde önemli doğal ve arkeolojik veriler bulunmaktadır. Vadi yamaçlarında tek odalı kaya mezarlarına rastlanmıştır.

            Bu alan sit alanı olarak tescil edilmiştir.

 

            Akmonia Antik Kenti :         Uşak ili, Banaz İlçesi, Ahat Köyünde yer alan Akmonia Antik kenti ilimiz sınırları içerisindeki önemli kentlerden birisidir.

            Kuruluşu ile ilgili olarak kesin bir bilgi olmamasına rağmen M.Ö.9.yy.da kurulduğu tahmin edilmektedir.

            Köyün güneydoğusunda yer alan Akropolden başka, bugünkü  yerleşimin olduğu yerde de yoğun bir yerleşim olduğu tespit edilmiştir.

            Her şeyden önemlisi, gerek yukarı şehirde ve gerekse aşağı şehirde çok yoğun miktarda mozaikli alanların bulunmuştur.

Akmonia antik kenti, yalnızca mozaikleri ile değil, heykelleri ile de önem taşımaktadır. Arkeolojik kaynaklarda Frigya ile Lidya Bölgesi sınırı üzerinde önemli bir yerleşim yeri olarak belirtilen M.S.II.yüzyıl ve daha sonraları yine önemli bir Yahudi nüfusa sahip olan Akmonia ele geçen yazıtlar ile de önemli bir kenttir. 

Alaudda(Hacımköy) : Selçikler’den 17 km.uzaklıkta, Hacımköy yakınlarındadır. Roma Döneminde Sebaste’ye bağlı olduğu sanılmaktadır.

Şehrin Nekropol’ü  tahrip edilmiştir. Bugün tescilli bir alandır. 

Clanudda (Çırpıcılar Köyü ) : Ulubey ilçesinin kuzeyinde Çırpıcılar Köyü yakınlarındadır.

            Çırpıcılar Köyü’nün tarlaları olarak kullanılan tepenin yamacında tiyatro kalıntısı bulunmaktadır. Tiyatronun 100 m.güneyinde kilise olduğu sanılan bir harabe vardır. 

            Kremon Agora : tarihte Kral Yolu üzerinde bulunan önemli kentlerden biri olarak gözükmektedir. W.M.Ramsay’ın “ Anadolu’nun  Tarihi Coğrafyası” kitabına dayanarak Banaz İslamköy civarında olduğu sanılmaktadır. 

            Ayrıca ilde Banaz Ahat Köyü yakınlarında Dioklea, Oturak Köyü, yakınlarında Hieroxharax, Uşak’ın batısında bulunan Aktaş Köyü yakınlarında, Flauipolis, Ulubey İnay Köyünden 5 km.güneyde Nais, Kozviran Köyü yakınlarında Alia kentleri bulunmaktadır.

            Hıeroxharax ve Alia kentlerinin yerleri kesin olarak bilinmemektedir. 

            Pepouza Antik Kenti : Karahallı İlçesinde, Karayakuplu köyü Alakaya mevkiindedir.. Doğal ve Arkeolojik sit alanı içindedir. Üç kurucusundan biri olan montanus ismine izafen “ Montanizm” iki antik yerleşim yerlerinden biri olan Karahallı ilçesi karayakuplu köyünün  güney batısında Banaz çayının kıyısında bulunan yerleşim yeri PEPOUZA ile susuzören köyünün yaklaşık 12 km.güneyine düşen TYMİON yerleşim yeri arasındaki bu bölge yeni Kudüs olarak anılmaktadır.

 

 

 

 

T.C UŞAK İLİ RESMİ TANITIM SİTESİ
TELEFON &FAKS: +90 (276) 223 71 00 - 223 15 70 /+90 (0276) 223 59 01
E-POSTA : usaktanitim@hotmail.com